08 - 02 - 2012

Welkom in het nieuwe jaar,met weer een jaar met nieuwe updates van Kuyerbosch.

De heer Noot is zojuist gearriveerd, en is benieuwd of zijn nieuwe aanwinst naar behoren werkt! hij gunt zich geen tijd om zijn koffer in het kantoortje te zetten ,maar gaat direct het terrein op!

Daar ziet hij de chef al pratend met een werknemer staan! Is het al schafttijd,of is er hier sprake van overleg?De chef Jannes en de werknemer Hans, praten over de nieuwe transportband: is het werken hiermee naar tevredenheid? Als proef gooit Hans met zijn nieuwe schop de kolen vanuit de bunker op de band richting een platte aanhangwagen, het gaat goed hoor; roept Hans de heer Noot toe ,het gaat sneller dan met de schop alleen! De heer Noot glimlacht, De band voldoet dus en dat voor zo'n tweedehandsje! Alleen heeft de heer Noot nog niet de rekening van de firma Kwassies, oei...,als dat maar geen [kolen]roet in het eten gooit!

Als de heer Noot verder loopt werpt hij een blik op de bunker met de zakken kolen voor de huisbrand.Is dit nog genoeg,of moet er weer afgezakt worden?Alhoewel hij hier toch een chef heeft lopen die dat in de gaten houdt, is de heer Noot niet tevreden en zal dan ook de chef opdracht geven om meer kolen af te zakken!

Kent u dat?.....Je hebt de ruimte,de tijd, de materialen om te bouwen, moet je de hobbyruimte vrijmaken voor er een slaapkamer te kunnen maken.

Nu hierover hoef ik niet lang na te denken: gezin gaat voor de hobby!Dus alles inpakken en afbreken wat niet meer hergebruikt gaat worden !

Mij is nog wel een ruimte toegekent, maar daarin kan onmogelijk een baan van omvang gestald worden ,dus staat alles weer voor een lange tijd opgeslagen in dozen. Voor het materieel ga ik vitrines bouwen om er toch nog plezier van te hebben.

Een klein baantje kan misschien gemaakt worden maar dan moet ik wel een beetje kunnen toveren! Eerst maar eens mijn aandacht richten op de andere tak van de hobby: NS-EDITIONS.

Dus hier eindigt voorlopig Kuyerbosch en de bouw hiervan. Delen zullen ingepast worden in een eventueel nieuw baanplan.

Rest ons u te wijzen op de andere zijde van deze site: bouwen, verbouwen, ombouwen en resin gieten.

Ik hoop u daar weer te mogen begroeten.